Godziny wizyt: 7:00-22:00     Kontakt: 609-679-943
Rehabilitacja | Trening medyczny | Masaż - dojazd Warszawa i okolice

 

blog fizjopraktis

KRĄŻEK KRĘGOSŁUPA „DYSK”

dysk krążek kręgosłupa

____Krążek (pot. „dysk”) kręgosłupa zbudowany jest z centralnie położonej, galaretowatej struktury, zwanej jądrem miażdżystym, otoczonej przez  solidny pierścień, złożony z koncentrycznie przebiegających blaszek kolagenu. 

____„Dyski” rozmieszczone są pomiędzy sąsiednimi trzonami, na całej długości kręgosłupa. Pełnią one niezwykle ważną rolę amortyzacyjną, która polega na sumowaniu obciążeń, oraz prawidłowej ich redystrybucji. Takie działanie zapobiega uszkodzeniom sąsiednich struktur nerwowych i kostnych.

 

Mechanizm odżywiania krążków
 

____Kiedy siła osiowa jest aplikowana na kręgosłup (np. podczas postawy stojącej), ciecz zawarta w galaretowatej macierzy jądra „ucieka” do porów mieszczących się w trzonach kręgów. Zniesienie obciążenia np. podczas leżenia, przyczynia się do jej powrotu. Dzięki takiemu mechanizmowi nasz krążek, otrzymuje ważne życiowo substancje, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania. Problemy w funkcjonowaniu powyższej „tłoczni” zaczynają się, kiedy zbyt rzadko dochodzi do jej rozprężenia, bądź praca na nią nałożona jest za ciężka.

   
Obciążenie krążka L5-S1
 

____Badania biomechaniczne przyczyniły się do poznania, średnich wartości mas poszczególnych części ciała człowieka:

  • przeciętna masa tułowia dorosłego człowieka wynosi około 43% masy całkowitej,
  • masa głowy 7%,
  • natomiast dwóch kończyn górnych 9%,
  • dodatkowo, na wysokości krążka L5 – S1 kręgosłup podtrzymuje 2/3 całej masy tułowia.

____Zatem „dysk” na wysokości L5 – S1, mężczyzny o masie 80 kilogramów, stale przenosi obciążenie wartości 37,6 kilogramów, stanowiące niemalże, połowę jego masy całkowitej. Powyższa wartość zmniejsza się wraz z wyższym położeniem kolejnych krążków.

   
Nawyki ruchowe a krążek L4-5
 

____Chcąc dowiedzieć się jakie zachowania ruchowe są korzystniejsze, a jakie przyczyniają się do szybszej degeneracji naszych krążków, warto sięgnąć po badania niemieckich naukowców. Podczas badania, ochotnikom wszczepiono implant w krążek L4-5 kręgosłupa lędźwiowego, aby zarejestrować wartości generowanych ciśnień w czasie wykonywania różnych aktywności ruchowych (Hans–Joachim Wilke PhD, SPINE Volume 24, Number 8).

____Wyniki badań:

  •  Podnosząc przedmiot o masie 20 kilogramów z ziemi, na prostych nogach z plecami wygiętymi w łuk, ciśnienie w krążku dochodzi do 2,3 MPa. Wykonując tą samą czynność, na zgiętych kolanach i zachowując proste plecy otrzymamy wartość 1,7 MPa.
  • Przenosząc ciężki przedmiot w inne miejsce, powinien on znajdować się możliwie jak najbliżej ciała. Ciśnienie w krążkach odcinka lędźwiowego będzie o 30% niższe, jakbyśmy trzymali ten ciężar na odległości 60 centymetrów od nas.
  • Jeżeli chodzi o pozycję kręgosłupa podczas siedzenia, z badań wyraźnie wynika, że pozycją generującą najniższe ciśnienie w krążku jest tzw. „pozycja relaksu”. Kąt pomiędzy naszym tułowiem i udami wynosi około 120-140 stopni, a mięśnie prostujące odcinek lędźwiowy są rozluźnione. Jest to w opozycji do naszej dotychczasowej wiedzy, gdzie uważano, że najlepszą pozycją do siedzenia, są plecy proste a mięśnie prostujące aktywne. W pierwszym przypadku generowane ciśnienie ma wartość 0,27 MPa, natomiast w drugim 0,55 MPa. Badacze sugerują, że to napięcie mięśni jest główną przyczyną wzrostu nacisku na krążek.
  • Tak samo jest w przypadku przyjmowania pozycji spionizowanej. Stojąc na baczność z mocno napiętymi mięśniami tułowia wzrost ciśnienia jest niemalże 2 krotnie większy, aniżeli jakbyśmy stali swobodnie.

____Z powyższych wartości jasno wynika, że niektóre nasze codzienne zachowania przyczyniają się w większym, a niektóre w mniejszym stopniu do przeciążania struktur odpowiedzialnych za niezwykle istotną rolę amortyzacji w kręgosłupie. W naszym ciele krążek L5 – S1 przenosi największe obciążenie, przez co jest jednym z najczęstszych miejsc powstania rwy kulszowej. Właśnie dlatego, tak ważne jest posiadanie silnych i wydolnych mięśni stabilizujących w tym obszarze ciała, których zadaniem jest prawidłowe przenoszenie odciążeń, niwelujących siły ścinające bezpośrednio działające na sam kręgosłup. 

 

Tags: , , ,

Copyright Fizjopraktis - Rehabilitacja, Trening medyczny i Masaż. Warszawa i okolice z dojazdem.