Gabinet Chomiczówka i dojazd Warszawa i okolice
Godziny pracy: 8:00 - 21:00     

 

Więzadło krzyżowe przednie acl


Więzadło krzyżowe przednie jest jednym z czterech głównych więzadeł stawu kolanowego.

Zbudowane z dwóch pęczków:

 • przednio-przyśrodkowego
 • tylno-bocznego

Ich przyczep bliższy mieści się na przyśrodkowej ścianie kłykcia bocznego kości udowej. Koniec dalszy na kości piszczelowej, a dokładniej na jej „plateau” z przodu wyniosłości międzykłykciowej, mieszając się z rogiem przednim łąkotki przyśrodkowej.

Dzięki takiemu usytuowaniu jego funkcja polega głównie na zapobieganiu ruchom translacji przedniej, oraz rotacji przyśrodkowej kości piszczelowej w stosunku do uda.


Mechanizm urazu

Uszkodzenie więzadła krzyżowego przedniego stawu kolanowego jest jedną z najczęstszych kontuzji osób uprawiających sport. Do jego zerwania dochodzi głównie podczas lądowania na tzw. „sztywne nogi” (z nienaturalną pozycją kolana), oraz przy dynamicznych zrywach ze zmianą kierunku ruchu np. w czasie jazdy na nartach. Wyniki badań naukowych dowodzą, iż kobiety są bardziej podatne na jego uszkodzenie, aniżeli mężczyźni, ma to związek z budową anatomiczną samego stawu.

Dodatkowo, na urazowość więzadła (ACL) mają wpływ:

 • nieprawidłowe proporcje siły mięśniowej
 • słabo rozwinięta propriocepcja
 • brak odpowiedniej kontroli mięśni tułowia

Należy zwrócić uwagę, że w ponad połowie przypadków, poza omawianym więzadłem, dochodzi również do urazu innych struktur tworzących staw, jak chrząstki stawowe, łąkotki, oraz inne więzadła.


Symptomy uszkodzenia

 • Uczucie niestabilności, brak pełnej kontroli stawu
 • Pojawienie się bólu oraz obrzęku
 • Wrażliwość wzdłuż linii tworzących staw
 • Utrata pełnych zakresów ruchomości
 • Dyskomfort podczas przemieszczania się

W większości przypadków siła urazu jest na tyle duża, że mamy do czynienia z całkowitym zerwaniem więzadła, a najczęściej wybieraną drogą odzyskania funkcji stawu jest chirurgiczna rekonstrukcja. W przypadku częściowego uszkodzenia, bez oznak niestabilności stawowej, właściwie poprowadzona rehabilitacja jest często wystarczająca do odzyskania pełnej sprawności.


Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego (ACL)

Zabieg odtworzenia zerwanego więzadła jest przeprowadzany przy użyciu artroskopu, a praca chirurga odbywa się wewnątrz-stawowo, bez konieczności jego „otwarcia”. Dzięki czemu jest on mniej inwazyjny, a proces gojenia tkanek i powrót do zdrowia szybszy.

Najczęstszym miejscem pobrania przeszczepu, który posłuży w przyszłości za nowe więzadło jest ścięgno mięśnia z grupy kulszowo – goleniowej, bądź część więzadła właściwego rzepki. W zależności od wykorzystanej tkanki, postępowanie rehabilitacyjne odpowiednio się od siebie różni.

Przeszczep może zostać pobrany na dwa sposoby:

 • Autograft – tkanka pochodzi od samego pacjenta
 • Allograft – w tym przypadku tkanka zostaje pobrana od dawcy

Zanim pacjent przystąpi do zabiegu, powinien przejść odpowiedni proces rehabilitacji. Po pierwsze, ma on na celu takie przygotowanie stawu, aby zaraz po zabiegu usprawnianie przebiegało sprawniej i efektywniej. Po drugie, bardzo ważne jest mentalne przygotowanie samego pacjenta, aby był świadomy jak długo i ile pracy jest przed nim, zanim odzyska pełną sprawność.


Rehabilitacja pooperacyjna

Każdy program postępowania fizjoterapeutycznego powinien być odpowiednio zindywidualizowany do konkretnego przypadku. Etapy terapii są tak rozłożone w czasie, aby uwzględnić fazy gojenia tkanek miękkich, oraz przebudowę nowego więzadła.

Po operacyjnej rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego (ACL), początkowym zadaniem rehabilitacji jest:

 • Złagodzenie obrzęku i objawów bólowych
 • Przywrócenie pełnego wyprostu w stawie
 • Utrzymanie ruchomości rzepki
 • Stopniowe zwiększanie ruchu zgięcia
 • Sukcesywne przywracanie siły mięśniowej
 • Przemieszczanie się

Ostatnim etapem usprawniania jest powrót do aktywności fizycznej z przed urazu, który realizuje się dopiero jak wszystkie powyższe cele zostaną osiągnięte. 

2015 Copyright ® Fizjopraktis