Godziny wizyt: 7:00-22:00     Kontakt: 609-679-943
Rehabilitacja | Trening medyczny | Masaż - dojazd Warszawa i okolice

 

blog fizjopraktis

WIĘZADŁO KRZYŻOWE PRZEDNIE (ACL)

więzadło krzyżowe przednie kolana acl

____Więzadło krzyżowe przednie jest jednym z czterech głównych więzadeł stawu kolanowego.

Zbudowane jest z dwóch pęczków:

 • przednio-przyśrodkowego
 • tylno-bocznego

____Ich przyczep bliższy mieści się na przyśrodkowej ścianie kłykcia bocznego kości udowej. Natomiast, koniec dalszy na kości piszczelowej, a dokładniej na jej „plateau” z przodu wyniosłości międzykłykciowej, mieszając się z rogiem przednim łąkotki przyśrodkowej.

____Dzięki takiemu usytuowaniu jego funkcja polega głównie na zapobieganiu ruchom translacji przedniej, oraz rotacji przyśrodkowej kości piszczelowej w stosunku do uda.

 

Mechanizm urazu
 

____Uszkodzenie więzadła krzyżowego przedniego stawu kolanowego jest jedną z najczęstszych kontuzji osób uprawiających sport. Do jego zerwania dochodzi głównie podczas lądowania na tzw. „sztywne nogi” (z nienaturalną pozycją kolana), oraz przy dynamicznych zrywach ze zmianą kierunku ruchu np. w czasie jazdy na nartach. Wyniki badań naukowych dowodzą, iż kobiety są bardziej podatne na jego uszkodzenie, aniżeli mężczyźni, ma to związek z budową anatomiczną samego stawu.

____Dodatkowo, na urazowość więzadła (ACL) mają wpływ:

 • nieprawidłowe proporcje siły mięśniowej
 • słabo rozwinięta propriocepcja
 • brak odpowiedniej kontroli mięśni tułowia

____Należy zwrócić uwagę, że w ponad połowie przypadków, poza omawianym więzadłem, dochodzi również do urazu innych struktur tworzących staw, jak chrząstki stawowe, łąkotki, oraz inne więzadła.

   
Symptomy uszkodzenia
 
 • Uczucie niestabilności, brak pełnej kontroli stawu
 • Pojawienie się bólu oraz obrzęku
 • Wrażliwość wzdłuż linii tworzących staw
 • Utrata pełnych zakresów ruchomości
 • Dyskomfort podczas przemieszczania się

____W większości przypadków siła urazu jest na tyle duża, że mamy do czynienia z całkowitym zerwaniem więzadła, a najczęściej wybieraną drogą odzyskania funkcji stawu jest chirurgiczna rekonstrukcja. W przypadku częściowego uszkodzenia, bez oznak niestabilności stawowej, właściwie poprowadzona rehabilitacja jest często wystarczająca do odzyskania pełnej sprawności.

   
Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego (ACL)
 

____Zabieg odtworzenia zerwanego więzadła jest przeprowadzany przy użyciu artroskopu, a praca chirurga odbywa się wewnątrz-stawowo, bez konieczności jego „otwarcia”. Dzięki czemu jest on mniej inwazyjny, a proces gojenia tkanek i powrót do zdrowia szybszy.

____Najczęstszym miejscem pobrania przeszczepu, który posłuży w przyszłości za nowe więzadło jest ścięgno mięśnia z grupy kulszowo – goleniowej, bądź część więzadła właściwego rzepki. W zależności od wykorzystanej tkanki, postępowanie rehabilitacyjne odpowiednio się od siebie różni.

____Przeszczep może zostać pobrany na dwa sposoby:

 • Autograft – tkanka pochodzi od samego pacjenta
 • Allograft – w tym przypadku tkanka zostaje pobrana od dawcy

____Zanim pacjent przystąpi do zabiegu, powinien przejść odpowiedni proces rehabilitacji. Po pierwsze, ma on na celu takie przygotowanie stawu, aby zaraz po zabiegu usprawnianie przebiegało sprawniej i efektywniej. Po drugie, bardzo ważne jest mentalne przygotowanie samego pacjenta, aby był świadomy jak długo i ile pracy jest przed nim, zanim odzyska pełną sprawność.

   
Rehabilitacja pooperacyjna
 

____Każdy program postępowania fizjoterapeutycznego powinien być odpowiednio zindywidualizowany do konkretnego przypadku. Etapy terapii są tak rozłożone w czasie, aby uwzględnić fazy gojenia tkanek miękkich, oraz przebudowę nowego więzadła.

____Po operacyjnej rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego (ACL), początkowym zadaniem rehabilitacji jest:

 • Złagodzenie obrzęku i objawów bólowych
 • Przywrócenie pełnego wyprostu w stawie
 • Utrzymanie ruchomości rzepki
 • Stopniowe zwiększanie ruchu zgięcia
 • Sukcesywne przywracanie siły mięśniowej
 • Przemieszczanie się

____Ostatnim etapem usprawniania jest powrót do aktywności fizycznej z przed urazu, który realizuje się dopiero jak wszystkie powyższe cele zostaną osiągnięte.

 

Tags: ,

Copyright Fizjopraktis - Rehabilitacja, Trening medyczny i Masaż. Warszawa i okolice z dojazdem.